Zoom Online Class लिने सम्बन्धि जानकारी

1. Play Store वा Apps Store मा गएर Zoom Cloud Meetings Apps Download गर्नु होस।

2. Download गरे पछि Sign In वा log In गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न आवश्यक छैन।

3. तोकिएको कक्षा हुने समय भन्दा 5 minute अघि तपाइँ लाई Reiwa Nepal ले Join गराएको Messenger ग्रुपमा Zoom apps को लिंक Send गरिनेछ।

4. यदि लिंक बाट Join हुन समस्या भएमा आफुले Download गर्नुभएको Zoom Apps मा जानुहोस र (Join a Meeting ) मा Click गर्नुहोस। त्यसपछि Meeting ID मा ग्रुपमा आएको ID Type गरि Screen Name मा आफ्नो Name लेख्नु होस अनि Join गर्नु होस। त्यसपछि (Please enter your meeting passcode ) मा गएर ग्रुपमा आएको Passcode Type गरेर OK मा click गर्नुहोस।

 Android र Iphone प्रयोगकर्ताका लागि :-

a. Join भए पछि (Call Over Internet ) वा (Call using Internet Audio ) मा click गर्नुहोस।

b. Screen मा भएको speaker वा headphone को Sign मा Click गरेर आफ्नो आवाज अरुले सुन्न सक्ने वा सुन्न नसक्ने गर्न सक्नु हुन्छ।

c. Screen मा भएको video को Sign मा Click गरेर आफ्नो Video अरुले देख्न सक्ने नसक्ने गर्न सक्नु हुन्छ।

d. Screen मा भएको participants मा click गरेर सबै भन्दा माथि भएको Me लेखिएको आफ्नो Name मा click गरि (Rename ) मा गएर आफ्नो नाम परिवर्तन गर्न सक्नु हुन्छ।

e. शिक्षक लाई केहि प्रश्न सोध्न परेमा Screen मा भएको More मा click गरि Raise Hand मा click गर्न सक्नु हुन्छ।

f. Chat गर्नु परेमा Screen मा भएको More मा click गरि Chat मा click गर्नु पर्नेछ अनि सबै जनाले देख्ने गरि Message Send गर्ने हो भने Send to :Everyone मा नै Send गर्नु होस यदि शिक्षकले मात्र देख्ने गरि message पठाउनु परेमा निलो रंगमा लेखिएको Everyone मा click गर्नुहोस र शिक्षक को Name मा click गरेर message लेखेर send गर्नुहोस।Note : Iphone प्रयोगकर्ता ले Direct लिंक बाट Join गर्दा लिंक Click गरिसके पछि आएको Screen को Launch Meeting मा Click गर्नुहोस।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *